??  เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนจะหยุดสูง ??


พ่อแม่หลายคนที่มีลูกผู้หญิง มีความเชื่อว่า เด็กวัยรุ่นเมื่อเริ่มมีประจำเดือน เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กจะหยุดการเจริญเติบโต ความเชื่อนี้เป็นความจริงทางหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่

 

พ.ญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ ประธานศูนย์โภชนาบำบัด โรงพยาบาลศิริราช ได้ให้คำอธิบายว่าความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ 8-9 ปี และความสูงจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ส่วนเด็กผู้ชายจะเข้าวัยรุ่นช้ากว่าประมาณ 2 ปี เมื่อเด็กผู้หญิงมีประจำเดือนอัตราความสูงจะลดลง หลังจากนั้น 2-3 ปี คือเมื่อมีอายุประมาณ 15-16 ปี เด็กผู้หญิงก็จะหยุดสูง ส่วนเด็กผู้ชายจะสูงต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุประมาณ 20 ปี สาเหตุที่เด็กหญิงความสูงลดลงหลังจากเริ่มมีประจำเดือนเพราะในช่วงดังกล่าว เด็กผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก เนื่องจากในขณะที่เริ่มมีประจำเดือนฮอร์โมนจะทำงานน้อยลง จนในที่สุดกระดูกก็จะเชื่อมติดกันหมด

เพราะฉะนั้นกระดูกจึงไม่สามารถยึดความสูงต่อไปได้ ส่วนใหญ่แพทย์จะไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ในกรณีที่เด็กผู้หญิงมีน้ำหนักมากเช่น เป็นโรคอ้วนถ้ามีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ 10-11 ปี ควรไปปรึกษาแพทย์ว่าเกิดจากสาเหตุใดและสามารถจะป้องกันได้หรือไม่  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเด็กผู้หญิงที่รับประทานไก่มากๆ จะมีประจำเดือนเร็วกว่าปกติ พ.ญ.ปรียานุช อธิบายเพิ่มเติมว่า ความเชื่อเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ สาเหตุที่ 1  ไก่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ เร่งในการเจริญเติบโต สาเหตุที่ 2 คือเด็กวัยรุ่นเจริญเติบโตเร็ว เป็นสาวเร็ว และมีประจำเดือนเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุน้อย หลายคนจึงนำ 2 เรื่องนี้มารวมกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดที่บ่งบอกว่า การรับประทานไก่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงเป็นสาวเร็ว และมีประจำเดือนเร็วขึ้น

ในขณะที่แพทย์สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการที่เด็กผู้หญิงมีประจำเดือนเร็วว่า เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ ประการที่ 1 เกิดจากพันธุกรรม   ประการที่ 2 เกิดจากการรับประทานอาหาร จะพบว่าคนที่มีน้ำหนักมากหรือเป็นโรคอ้วนจะมีประจำเดือนเร็วกว่าคนผอม   ในปัจจุบันมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กในเมืองใหญ่ๆ ที่รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมันมาก ซึ่งการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการ น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญมากกว่าการรับประทานไก่


ผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับไข่ประมาณ 250,000 ใบในรังไข่แต่ละข้าง แต่จะมีไข่ที่เติบโตทั้งหมด ราว 400 ใบ เท่านั้น ในแต่ละเดือน ร่างกายจะปล่อยไข่ออกจากรังไข่หนึ่งใบเคลื่อนไปตามท่อรังไข่หรือปีกมดลูก ถ้าไข่ได้ผสมกับอสุจิในช่วงนี้ จะเกิดการปฏิสนธิ ไข่ที่ผสมแล้วจะเคลื่อนตัวไปฝังที่ผนังมดลูกซึ่งหนานุ่ม มีเลือดมาเลี้ยงมาก และเป็นบริเวณที่ทารกจะเจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสม ร่างกายก็จะปล่อยให้ผนังมดลูกและไข่สลายตัวออกมาทางช่องคลอดกลายเป็นประจำเดือน