การคัดลอกตารางใน Excel ไปยัง Word


หลายท่านคงเคยเจอปัญหาในการคัดลอกตารางในโปรแกรม Excel เช่น กราฟแสดงความก้าวหน้าของโครงการ ไปยังโปรแกรม Word แต่ผลที่ได้มันไม่ตรงตามต้องการ คือต้องคอยมานั่งปรับแต่งขนาดของตารางใหม่ทั้งหมด

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ผมได้นำวิธีแก้ไขปัญหานี้มาฝากกันครับ เริ่มกันเลย

  1. ให้เปิดไฟล์ในโปรแกรม Excel ที่ต้องการคัดลอก หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู Tools เลือก Options...
  2. นำเครื่องหมายถูกในช่อง Gridlines ออก และกดปุ่ม OK (เป็นการนำเส้นพื้นหลังที่ไม่ได้ใช้ออก)
  3. ลาก Mouse คลุมพื้นที่ในส่วนที่ต้องการคัดลอก (เป็นการคัดลอกส่วนที่ต้องการไปเป็นรูปแบบรูปภาพ)
  4. กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วไปที่คำสั่ง Edit คลิกเลือก Copy Picture
  5. คลิก OK ตามภาพ
  6. เปิดโปรแกรม Word แล้วทำการ Paste แล้วปรับแต่งขนาดรูปภาพตามความเหมาะสม